Xe xây dựng công trình

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 34.000kg
 • Động cơ: YC6L350-50
 • Kích thước: 12160 x 2500 x 3630mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: D10.38-50
 • Kích thước: 11360 x 2500 x 3340mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.800kg
 • Động cơ: B190-33 Cumins
 • Kích thước: 7.755 x 2.460 x 2.610 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: J08E-WE
 • Kích thước: 11000 x 2500 x 3640mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: ISL8.9-340E51A
 • Kích thước: 11950 x 2500 x 3900mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: Diesel YC6L310-50
 • Kích thước: 11900 x 2500 x 3750 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: ISB180 50
 • Kích thước: 10060 x 2500 x 3550
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km