Xe xây dựng công trình

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 34.000kg
 • Động cơ: YC6L350-50
 • Kích thước: 12160 x 2500 x 3630mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: WP10.380E53
 • Kích thước: 11360 x 2500 x 3340mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.700kg
 • Động cơ: ISUZU 4HK1-TC50
 • Kích thước: 8410 x 2500 x 2900 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9.400kg
 • Động cơ:  CY4BK251
 • Kích thước: 7080 x 2300 x 2560
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.800kg
 • Động cơ: B190-33 Cumins
 • Kích thước: 7.755 x 2.460 x 2.610 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: D10.34-50
 • Kích thước: 9.450 x 2.500 x 3.050 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.000kg
 • Động cơ: 4HK1-TCG40
 • Kích thước:  7150 x 2250 x 2550 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: J08E-WE
 • Kích thước: 11000 x 2500 x 3640mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: ISL8.9-340E51A
 • Kích thước: 11950 x 2500 x 3900mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: Diesel YC6L310-50
 • Kích thước: 11900 x 2500 x 3750 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: ISB180 50
 • Kích thước: 10060 x 2500 x 3550
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.800kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước: 7.755 x 2.460 x 2.610 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km