Xe môi trường

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: IUCHAI (B190 33)
 • Kích thước: 8420 x 2430 x 3250 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.820kg
 • Động cơ: J08E-WE
 • Kích thước: 8.160×2.500×3.230mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: J08E-WD
 • Kích thước:  4.100/3.800 x 2.290/1.960 x 2.100 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: Howo YC6JA180-50
 • Kích thước: 7630 x 2420 x 2980 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000 kg
 • Động cơ: Weichai D10.34-50
 • Kích thước: 9500 x 2.500 x 3.300 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6.095kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước: 6.860×2.200×2.700mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.600 kg
 • Động cơ: ISUZU 6HK1-TCH
 • Kích thước: 9360 x 2500 x 3300mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: WP10.350E53
 • Kích thước: 9.280 x 2.500 x 3.250 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.600 kg
 • Động cơ: ISUZU 6HK1-TCH
 • Kích thước: 9360 x 2500 x 3000mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.700kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước: 7.570 × 2.420 × 3.030 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: YC6JA240-50
 • Kích thước: 10.435 x 2.500 x 3.300 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9.400kg
 • Động cơ: CY4BK151
 • Kích thước: 7.170 x 2180 x 2470 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km