Xe chuyên dùng

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 39.050kg
 • Kích thước: 11450 x 2500 x 3860
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000 kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước:  8 050×2.500×3.640 (mm)
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.600kg
 • Động cơ: ISUZU 6HK1-TCH
 • Kích thước: 9360 x 2500 x 3000
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.900kg
 • Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40
 • Kích thước:  7880 (7690) × 2000 × 3560mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.000kg
 • Động cơ: Isuzu 4HK1-TC51
 • Kích thước: 8250 × 2300 × 2750mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: Isuzu  4HK1-TC50
 • Kích thước: 9185 ×2500 × 3797 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km