Sản phẩm

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.400kg
 • Động cơ: WD12G240E26
 • Kích thước: 5495 x 3725 x 3745 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13.700kg
 • Động cơ: QSNT-C235
 • Kích thước: 5390 x 3735 x 3350 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 17.000kg
 • Động cơ: WP10G178E355
 • Kích thước: 5140 x 3388 x 3032 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9.500kg
 • Động cơ: QSB4.5
 • Kích thước: 4406 x 3200 x 2763 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13.700kg
 • Động cơ: SC8D143G2B1
 • Kích thước: 4492 x 3185 x 2950 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.200kg
 • Động cơ: SC8D143G2B1
 • Kích thước: 4492 x 3510 x 2950 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.900kg
 • Động cơ: SC8D143G2B1
 • Kích thước: 4492 x 3450 x 3000 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13.500kg
 • Động cơ: SC8D143G2B1
 • Kích thước: 5500 x 3185 x 2950 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.000kg
 • Động cơ: SC8D143G2B1
 • Kích thước: 5500 x 3510 x 2950 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 12.800kg
 • Động cơ: QSB6.7
 • Kích thước: 4924 x 3060 x 2988 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 17.000kg
 • Động cơ: WD10G178E25
 • Kích thước: 5140 x 3388 x 3032 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.400kg
 • Động cơ: WD12G240E26
 • Kích thước: 5495 x 3725 x 3745 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km