xe môi trường quốc tế việt auto
xe tải howo

Quoctevietauto - Kết nối những thành công

Xe môi trườngXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: D10.38-50
 • Kích thước: 11150 x 2.500 x 3.120 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.700kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước: 7.570 × 2.420 × 3.030 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: D10.34-50
 • Kích thước: 9.280 x 2.500 x 3.250 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000 kg
 • Động cơ: Weichai D10.34-50
 • Kích thước: 9500 x 2.500 x 3.300 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6.095kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước: 6.860×2.200×2.700mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 23.600 kg
 • Động cơ: ISUZU 6HK1-TCH
 • Kích thước: 9360 x 2500 x 3300mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.820kg
 • Động cơ: J08E-WE
 • Kích thước: 8.160×2.500×3.230mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: J08E-WD
 • Kích thước:  4.100/3.800 x 2.290/1.960 x 2.100 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km

Xe chuyên dùngXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.000kg
 • Động cơ: Isuzu 4HK1-TC51
 • Kích thước: 8250 × 2300 × 2750mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.900kg
 • Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40
 • Kích thước:  7880 (7690) × 2000 × 3560mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: Isuzu  4HK1-TC50
 • Kích thước: 9185 ×2500 × 3797 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: D6CC – Euro 4
 • Kích thước: 12.200 x 2.500 x 3.350 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: HINO J08E-UF
 • Kích thước: 9.730 x 2.500 x 3.550 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: MC07.34-50
 • Kích thước: 10520 x 2.500 x 3.300 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 24.000kg
 • Động cơ: WD10.34-50
 • Kích thước: 9500 x 2.500 x 3.300 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000 kg
 • Động cơ: YC6JA180-50
 • Kích thước:  8 050×2.500×3.640 (mm)
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km

Xe xây dựng công trìnhXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15.700kg
 • Động cơ: ISUZU 4HK1-TC50
 • Kích thước: 8410 x 2500 x 2900 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14.800kg
 • Động cơ: B190-33 Cumins
 • Kích thước: 7.755 x 2.460 x 2.610 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: Diesel YC6L310-50
 • Kích thước: 11900 x 2500 x 3750 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: ISB180 50
 • Kích thước: 10060 x 2500 x 3550
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: ISL8.9-340E51A
 • Kích thước: 11950 x 2500 x 3900mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 16.000kg
 • Động cơ: J08E-WE
 • Kích thước: 11000 x 2500 x 3640mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9.400kg
 • Động cơ:  CY4BK251
 • Kích thước: 7080 x 2300 x 2560
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10.000kg
 • Động cơ: 4HK1-TCG40
 • Kích thước:  7150 x 2250 x 2550 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km

Máy thiết bị công trìnhXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13.700kg
 • Động cơ: QSNT-C235
 • Kích thước: 5390 x 3735 x 3350 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 17.000kg
 • Động cơ: WP10G178E355
 • Kích thước: 5140 x 3388 x 3032 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30.000kg
 • Động cơ: C260-33 Cumins
 • Kích thước: 4.200 x 1.700 x 980
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2.500kg
 • Động cơ: Toyota/1DZ-II
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5.000
 • Động cơ: Misubishi S6S 52 Kw / 2300 v/ph
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 21.000kg
 • Động cơ: SC11CB240.1G2B1
 • Kích thước: 8692×3082×3548mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 21.000kg
 • Động cơ: WD10G240E21
 • Kích thước: 8692×3082×3548mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 7.900kg
 • Động cơ: Weichai WP4G90E235
 • Kích thước: 4020 x 2400 x 2679mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 30.000km